Địa điểm

Tour Trung Quốc Đường bộ

HÀ KHẨU - ĐẠI LÝ - SHANGRILA - LỆ GIANG

 • Di chuyển bằng Ô tô
13.490.000₫
 • Thứ 3 hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 3 hàng tuần
 • 6 ngày 5 đêm Thời gian: 6 ngày 5 đêm
12.000.000₫

HÀ KHẨU - ĐẠI LÝ - SHANGRILA - LỆ GIANG

 • Di chuyển bằng Ô tô
54.000.000₫
 • Theo yêu cầu Lịch khởi hành: Theo yêu cầu
 • 5 ngày 4 đêm Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Liên hệ

HÀ KHẨU - MÔNG TỰ - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG

 • Di chuyển bằng Ô tô
54.000.000₫
 • Theo yêu cầu Lịch khởi hành: Theo yêu cầu
 • 4 ngày 3 đêm Thời gian: 4 ngày 3 đêm
8.990.000₫

HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - KIẾN THỦY - MÔNG TỰ

 • Di chuyển bằng Ô tô
54.000.000₫
 • Thứ 7 hằng tuần Lịch khởi hành: Thứ 7 hằng tuần
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Liên hệ

Hà Khẩu - Di Lặc - Kiến Thủy - Mông Tự - Bình Biên

 • Di chuyển bằng Ô tô
6.500.000₫
 • Thứ 6 hằng tuần Lịch khởi hành: Thứ 6 hằng tuần
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
3.450.000₫

HÀ NỘI - HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - KIẾN THỦY - MÔNG TỰ - DI LẶC - KHAI VIỄN

 • Di chuyển bằng Ô tô
 • Theo yêu cầu Lịch khởi hành: Theo yêu cầu
 • 4 ngày 4 đêm Thời gian: 4 ngày 4 đêm
4.590.000₫

Hà Nội - Hà Khẩu - Mông Tự - Kiến Thủy - Di Lặc - Hà Nội

 • Di chuyển bằng Ô tô
 • Thứ 5 hằng tuần Lịch khởi hành: Thứ 5 hằng tuần
 • 3 ngày 3 đêm Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Liên hệ

Hà Nội - Hà Khẩu - Bình Biên - Kiến Thủy - Mông Tự - Hà Nội

 • Di chuyển bằng Ô tô
 • thứ 2 và thứ 5 hàng tuần Lịch khởi hành: thứ 2 và thứ 5 hàng tuần
 • 3 ngày 3 đêm Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Liên hệ

HÀ NỘI – MÔNG TỰ - KIẾN THỦY – HÀ NỘI

 • Di chuyển bằng Ô tô
 • Thứ 4 hằng tuần Lịch khởi hành: Thứ 4 hằng tuần
 • 2 ngày 2 đêm Thời gian: 2 ngày 2 đêm
Liên hệ

HÀ NỘI – BÌNH BIÊN – MÔNG TỰ – HÀ NỘI

 • Di chuyển bằng Ô tô
 • Thứ 6 hằng tuần Lịch khởi hành: Thứ 6 hằng tuần
 • 2 ngày 2 đêm Thời gian: 2 ngày 2 đêm
Liên hệ
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0989095715
x