Địa điểm

Trung Quốc

Hà Nội - Hà Khẩu - Mông Tự - Kiến Thủy - Di Lặc - Hà Nội

 • Di chuyển bằng Ô tô
 • Thứ 5 hằng tuần Lịch khởi hành: Thứ 5 hằng tuần
 • 3 ngày 3 đêm Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Liên hệ

Hà Nội - Hà Khẩu - Bình Biên - Kiến Thủy - Mông Tự - Hà Nội

 • Di chuyển bằng Ô tô
 • thứ 2 và thứ 5 hàng tuần Lịch khởi hành: thứ 2 và thứ 5 hàng tuần
 • 3 ngày 3 đêm Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Liên hệ

HÀ NỘI – MÔNG TỰ - KIẾN THỦY – HÀ NỘI

 • Di chuyển bằng Ô tô
 • Thứ 4 hằng tuần Lịch khởi hành: Thứ 4 hằng tuần
 • 2 ngày 2 đêm Thời gian: 2 ngày 2 đêm
Liên hệ

HÀ NỘI – BÌNH BIÊN – MÔNG TỰ – HÀ NỘI

 • Di chuyển bằng Ô tô
 • Thứ 6 hằng tuần Lịch khởi hành: Thứ 6 hằng tuần
 • 2 ngày 2 đêm Thời gian: 2 ngày 2 đêm
Liên hệ
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0989095715
x