Đối tượng bảo hiểm:
Những người đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển, du lịch hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Trường hợp Người được bảo hiểm khảo sát, thám hiểm, đua xe, đua ngựa, đua thuyền, thi đấu có tính chất chuyên nghiệp các môn: bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván… chỉ được bảo hiểm với điều kiện đã nộp thêm phụ phí bảo hiểm theo quy định
của BIC.
 

Phạm vi bảo hiểm:
Phạm vi bảo hiểm bao gồm các rủi ro sau đây:
Chết, thương tật thân thể do tai nạn.
Chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.
Chết hoặc thương tật thân thể do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.
Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường thiệt hại bảo hiểm duc lịch trong nước của BIC (bao gồm tất cả các chi phí trên) không vượt quá số tiền bảo hiểm / hạn mức trách nhiệm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 

Quyền lợi bảo hiểm:
BIC bồi thường tối đa bằng số tiền bảo hiểm / hạn mức trách nhiệm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
Hiện trên website BIC bán hạn mức trách nhiệm cho mỗi người ở mức từ 10 đến 50 triệu.
 

Biểu phí bảo hiểm:
Phí bảo hiểm / người = 0,015% x Số tiền bảo hiểm x Số ngày du lịch
Ví dụ: Đoàn có 100 người, đi du lịch trong nước trong 10 ngày, mua bảo hiểm mức trách nhiệm 50 triệu / người --> Tổng phí = 100 x 0,015% x 50 triệu x 10

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0989095715
x