TOUR TRUNG QUỐC

Sắp xếp theo:
TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN –PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – MIÊU VƯƠNG THÀNH – PHÙ DUNG TRẤN 5N4Đ (ĐƯỜNG BAY)
SALE
8.900.000₫ 9.900.000₫

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

HÀ NỘI-TRƯƠNG GIA GIỚI- PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN-THIÊN MÔN SƠN-PHÙ DUNG TRẤN-VŨ LĂNG NGUYÊN 4N3Đ (ĐƯỜNG BAY)
SALE
8.300.000₫ 9.300.000₫

Thời gian: 4 ngày 3 đêm